Defter-Beyan Sisteminin Beta Sürümü Açıldı (14.11.2018)

Defter-Beyan Sisteminin beta sürümü https://beta.defterbeyan.gov.tr/auth/login adresinden kullanıma açılmıştır. Mevcut durumda söz konusu sürümde, Sistemin mevcut özelliklerine ilave olarak...
ayrıntılar için tıklayın


Defter Beyan Sistemi Önemli Duyurular (14.11.2018)

Gider ekle fonksiyonunun “stopaj kodu” bölümünde yer alan “014- Huzur Hakkı” ve “016-Yer altı maden işçileri” tür kodları ile kayıt yapılmaması gerektiğine yönelik olarak mükelleflere bilgilendirme...
ayrıntılar için tıklayın


İnteraktif Vergi Dairesinde Sunulan Hizmetlere 10 Yeni Hizmet Eklendi. (12.11.2018)

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 03.08.2018 tarihinde açıklanan "100 Günlük İcraat Programı"nda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilecek...
ayrıntılar için tıklayın


Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin Elektronik Ortamda Alınması Çalışmaları Tamamlanmıştır. (12.11.2018)

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 03.08.2018 tarihinde açıklanan "100 Günlük Eylem Planı"nda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilecek eylemler...
ayrıntılar için tıklayın


Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10.11.2018)

Hazine ve Maliye Bakanlığından: DEVLET MUHASEBESİ STANDARTLARI KURULUNUN YAPISI VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
ayrıntılar için tıklayın


Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (09.11.2018)

MADDE 1 – 30/4/2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan %
ayrıntılar için tıklayın


Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (08.11.2018)

14/5/2018 TARİHLİ VE 2018/11818 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI UYARINCA UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARI ...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Genelgesi Harcama Yetkisi 2018/37 (06.11.2018)

Bilindiği üzere, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 sayılı "Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Teşkilatı Hakkında...
ayrıntılar için tıklayın


TÜRMOB: Sosyal Güvenlik Kurumu, 7143 Sayılı Yapılandırma 2’inci Taksitinin Son Ödeme Süresini Uzatmayacak (05.11.2018)

ödenemediği, bu nedenle ödeme süresinin uzatılmasının talep edildiği anlaşılmıştır. SGK, kendi sisteminde bir hata görmediği için bugüne kadar ödeme süresinde bir uzatma yapmamıştır...
ayrıntılar için tıklayın


ASMMMO: 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Tapu Harcı ve Bazı Malların KDV, ÖTV Oranlarında Yapılan Düzenlemeler (03.11.2018)

31.10.2018 tarih 30581 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı malların teslimine ilişkin KDV ve ÖTV oranlarında yeni düzenlemeler yapılmış, daha önce...
ayrıntılar için tıklayın


Muhtasar Beyannamede Önemli Güncelleme (02.11.2018)

“Muhtasar” ile “Muhtasar ve Prim Hizmet” beyannamelerinin “Matrah ve Vergi Bildirimi” bölümünde “011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 031, 032, 041, 042, 043, 071, 091
ayrıntılar için tıklayın


Defter Beyan Sistemi Mobil Uygulaması Yayınlandı (01.11.2018)

Mobil uygulamanın ilk versiyonu ile gelir, gider, hesap özeti ve defter bilgileri görüntülenip incelenebilir, düzenlenen ya da alınan e-Arşiv Fatura ile e-Serbest Meslek Makbuzu bilgilerine...
ayrıntılar için tıklayın


ÖTV 3A, ÖTV 3B, ÖTV 3C ve ÖTV 4 Beyannamelerinde Değişiklik: (01.11.2018)

ÖTV 3A, ÖTV 3B, ÖTV 3C VE ÖTV 4 Beyannamelerinde EKLER bölümüne "Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimlerde İstisna" tablosu eklenmiştir. Lütfen Beyanname Düzenleme Programınızı güncel
ayrıntılar için tıklayın


1 No.lu KDV Beyannamesinde Değişiklik (01.11.2018)

KDV Beyannamesinde Matrah bölümünde yer alan "7143 Sayılı Kanunun 6/2-a Maddesi Kapsamındaki İşlemler" tablosu kaldırılmıştır. Lütfen Beyanname Düzenleme Programınızı güncelleyiniz...
ayrıntılar için tıklayın


Mesleki Sorumluluk Sigortası Primlerinin Gider Yazılması ile İlgili Birliğimizin Talepleri GİB’e İletilmiştir (01.11.2018)

Son dönemde serbest meslek kazanç defterlerini
ayrıntılar için tıklayın


Bazı Mal Teslimlerinde; KDV, ÖTV ve Tapu Harcında 31/12/2018 Tarihi’ne Kadar İndirim Yapıldı (İSMMMO) (01.11.2018)

31/10/2018 Tarihli ve 30581 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 287 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 31/10/2018-31/12/2018 Tarihleri arasında uygulanmak üzere bazı mallarda KDV, ÖTV ve Tapu Harcı
ayrıntılar için tıklayın


492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifenin “I-Tapu İşlemleri” Başlıklı Bölümünün 20/a Fıkrası, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu Maddeleri ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesi Gereğince Karar Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 287) (01.11.2018)

Ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrası, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun
ayrıntılar için tıklayın


Günlük Yazarkasa Z Raporlarının Bildirim Süresi 1 Ocak 2019 Tarihine Ertelendi (31.10.2018)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 483)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
ayrıntılar için tıklayın


Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Duyuru (31.10.2018)

27 Ekim 2018 tarih ve 30578 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği uyarınca, beyannamenin Türkiye genelinde uygulanmaya...
ayrıntılar için tıklayın


SGK, Kreş ve Gündüz Bakımevi Yardımını Prime Tabi Tutmadı (30.10.2018)

Kreş ve gündüz bakımevi hizmeti alan çalışanların her bir çocuğu için işveren tarafından kreş ve gündüz bakımevi hizmetini veren gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılan ödemeler...
ayrıntılar için tıklayın