TÜRMOB: İlave İstihdam Teşvikinin Usul ve Esaslari Açıklandı (14.07.2018)

İş-Kur’ a kayıtlı issizler arasından olmak üzere 1/1/2018  ila 31/12/2018 tarihleri arasında , işe alındığı yıldan önceki takvim yılında işyerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına
ayrıntılar için tıklayın


ASMMMO: 7143 Sayılı Kanun'a Göre Yapılması Gereken Yevmiye Kayıtları (13.07.2018)

7143 Sayılı Kanun'a Göre Yapılması Gereken Yevmiye Kayıtları...
ayrıntılar için tıklayın


1188     Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’In Seçildiğine Dair Karar (13.07.2018)


ayrıntılar için tıklayın


İSMMMO: Şirketlerin Döviz Kazandırıcı Gelirlerinin Bankalara Tevsikine İlişkin SMMM Rapor Örneği (12.07.2018)

2018 / 11185 sayılı “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” ve “TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesi” kapsamında son üç yıla ait döviz...
ayrıntılar için tıklayın


ASMMMO: 2018 Yılı Mali Tatil Uygulaması (12.07.2018)

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren “Mali Tatil” uygulaması, bu yıl 3 Temmuz 2018 günü başlayıp, mali tatil...
ayrıntılar için tıklayın


Düzeltme: Cumhurbaşkanlığı Kararı İle İlgili (12.07.2018)


ayrıntılar için tıklayın


Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.07.2018)


ayrıntılar için tıklayın


Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.07.2018)


ayrıntılar için tıklayın


Kastamonu Üniversitesi Muhammed İhsan Oğuz Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (12.07.2018)


ayrıntılar için tıklayın


İstanbul Şehir Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.07.2018)


ayrıntılar için tıklayın


İstanbul Rumeli Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği (12.07.2018)


ayrıntılar için tıklayın


İnönü Üniversitesi Güney Asya Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (12.07.2018)


ayrıntılar için tıklayın


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.07.2018)


ayrıntılar için tıklayın


2018/2. Dönem Kurum Geçici ve Gelir Geçici Beyannamelerinde Değişiklik Yapılması Hk (11.07.2018)

2018 ikinci dönemine ait Kurum Geçici ve Gelir Geçici beyannamelerinde değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikler nedeniyle bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel...
ayrıntılar için tıklayın


TÜRMOB: Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Usul ve Esasları (10.07.2018)

7103 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 21’inci madde ile aynı Kanunun Geçici 19 ve 20’ncimaddeleri kapsamında işe alınan ve bu maddelerde...
ayrıntılar için tıklayın


TÜRMOB: 2018 Yılında 250.000 TL ve Daha Fazla Borcu Olan Mükelleflerin İlanı (10.07.2018)

501 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde; VUK’nın 5’nci maddesi uyarınca 2017 yılında her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve...
ayrıntılar için tıklayın


TÜRMOB: Aktife Kayıtlı Bulunan Taşınmazların Yeniden Değerlemesinin Usul ve Esasları (10.07.2018)

Vergi Usul Kanununa eklenen geçici 31’inci maddede mükelleflerin 25/5/2018 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan taşınmazlar ile bunlara ait amortismanları Yİ-ÜFE oranlarını...
ayrıntılar için tıklayın


TÜRMOB: Kadın Hizmet Erbabına Sağlanan Kreş ve Gündüz Bakımevi Yardımı ile Gelir Vergisinden İstisna Çocuk Zammı Ödemelerinde İstisna Sınırı (10.07.2018)

01.07.2018-31.12.2018 tarihleri arasında geçerli olan gelir vergisinden istisna çocuk zammı tek çocuk için 0-6 yaş grubu 58,97 TL ve 6 yaş üstü için 29,49 TL’dir.▪Kadın hizmet erbabına...
ayrıntılar için tıklayın


TÜRMOB: Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Arttı (10.07.2018)

29 Haziran 2018 tarihinden geçerli olmak üzere vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 18,50; avans...
ayrıntılar için tıklayın


TÜRMOB: 1 Temmuz 2018 Tarihinden İtibaren Geçerli Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı ve Uygulaması (10.07.2018)

1.7.2018-31.12.2018 tarihleriarasında geçerli olmak üzere uygulanacak vergiden istisna kıdem tazminatı tutarı 5.434,42 TLolarak hesaplanmıştır.Bu hesaplamada en yüksek devlet memuru olarak...
ayrıntılar için tıklayın