Yeni uygulama- Malmüdürlüğü Mükelleflerinin KDV İadelerinin Yetkili Vergi Daireleri Tarafından Yapılması Hk. Duyuru; (16.03.2018)

Malmüdürlüğü mükelleflerinin verecekleri KDV1 Beyannamesinde iade edilecek tutar bulunması halinde, “sadece ilgili vergilendirme dönemi için KDV mükellefiyetleri Başkanlığımız tarafından belirlenen...
ayrıntılar için tıklayın


Rehinli Alacaklarda Eşya ve Gayrimenkulün Aynından Doğan Vergilerin Tahsil Sıralaması Değişti (16.03.2018)

7101 sayılıİcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla muhtelif düzenlemelerde değişiklik yapılmıştır...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Duyurusu – Genel Sağlık Sigortalılarımızın Dikkatine (15.03.2018)

Ülkemizde ikamet eden ve herhangi bir kapsamda sağlık güvencesi bulunmayan vatandaşlarımız hakkında uygulanan Genel Sağlık Sigortası 01.01.2012 tarihinden itibaren zorunlu hale getirilmiştir...
ayrıntılar için tıklayın


7101 Sayılı Kanun – İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (15.03.2018)

MADDE 1- 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 128 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün hâlinde satıldığı takdirde...
ayrıntılar için tıklayın


GİB Bilgilendirme ÖKC (14.03.2018)

Bilindiği üzere; 30.09.2017 tarih ve 30196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “Harici donanım ve yazılımların ÖKC’lerle bağlantılı çalışma...
ayrıntılar için tıklayın


Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (13.03.2018)

6/12/2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:5) (12.03.2018)

MADDE 1- 19/6/2001 tarihli ve 24437 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)’nin “II/4. Havale İşlemleri” başlıklı bölümünün birinci paragrafı.
ayrıntılar için tıklayın


Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (12.03.2018)

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, aşağıda yer alan...
ayrıntılar için tıklayın


Denetim Üstlenen Bağımsız Denetçiler İçin Düzenlenen Rotasyon Hükümlerine İlişkin Duyuru (12.03.2018) (12.03.2018)

Bilindiği üzere, denetim kuruluşları ve denetçilerin uymak zorunda oldukları rotasyon hükümleri Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin (Yönetmelik) 26’ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ...
ayrıntılar için tıklayın


Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Muhtelif Kanunlarda Değişiklikler Yapıldı (12.03.2018)

7099 sayılı YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’la muhtelif düzenlemelerde değişiklik leryapılmıştır...
ayrıntılar için tıklayın


7099 Sayılı Kanun – Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (10.03.2018)

MADDE 1- 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 26 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Kamu kurum ve kuruluşları, kredi kuruluşları, bankalar, esnaf...
ayrıntılar için tıklayın


İşkolu Tespit Kararı  (10.03.2018)

                                Reklamcılık Taahhüt Tic. ve San. A.Ş. SGK Sicil No      :  1039204.081, 1048844.081, 1049093.081, 1049972.081, 1051859.081 İnceleme              :  Yeypaş Y...
ayrıntılar için tıklayın


İşkolu Tespit Kararı  (10.03.2018)

                                Şenlikköy Mah. Yamaç Sok. No: 7 Florya-Bakırköy/İSTANBUL Tespiti İsteyen    :  Genel-İş Sendikası Karar: Tuna Demir Sitesi Apartman Yöneticiliği unvanlı iş...
ayrıntılar için tıklayın


İşkolu Tespit Kararı  (10.03.2018)

                                Cumhuriyet Mah. 1985. Sok. A-4 Blok No: 4 Esenyurt/İSTANBUL Tespiti İsteyen    :  Genel-İş Sendikası Karar: Atabey Site Yönetimi unvanlı işyerinin; yürüttü...
ayrıntılar için tıklayın


Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (07.03.2018)

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, aşağıda yer alan...
ayrıntılar için tıklayın


Kamu İşyerleri İçin 2018/Ocak Ayı Belgelerinin Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin Duyuru (03.03.2018)

Kamu işyerleri ile özel işyeri olup ters işyeri kodu atılan (ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ünü  esas alarak ücret ödeyen özel sektör işyerleri)  işyerlerinin  aylık prim ve hizmet belgelerini...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Genelgesi 2018/9 (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Değişiklikleri) (02.03.2018)

5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile Sosyal...
ayrıntılar için tıklayın


Hazır Beyan Sistemi Mobil Uygulaması Yayınlandı (02.03.2018)

Kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlara ilişkin Gelir Vergisi Beyannamesinin önceden hazırlanarak mükelleflerimizin onayına sunulduğu Hazır Beyan Sistemi artık mobil (cep)...
ayrıntılar için tıklayın


Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 364)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (02.03.2018)

(SIRA NO: 383) “III. TEMİNAT MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Ek-1 TAAHHÜTNAME” yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
ayrıntılar için tıklayın


Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte (02.03.2018)

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
ayrıntılar için tıklayın