Defter Beyan: 093-094-095 Tür Kodları Kullanıma Açılmıştır (22.04.2019)

Hal Komisyonculuğu” faaliyetinde bulunan mükelleflere yönelik olarak, işletme defterine “Müstahsil Makbuzu...
ayrıntılar için tıklayın


Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın İllerinde 2019/Mart Ayına Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Son Verilme Süresi 26.04.2019 Tarihine Uzatıldı (22.04.2019)

Amasya, Bartın, Çankırı ve Kırşehir il ve ilçeleri için 24/4/2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar...
ayrıntılar için tıklayın


Poşet Beyannamesi Süre Uzatımı Hakkında (20.04.2019)

Poşet Beyannamesi Süre Uzatımı Hakkında...
ayrıntılar için tıklayın


İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1003) (19.04.2019)

Ekli “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe...
ayrıntılar için tıklayın


Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (18.04.2019)

“Sistem Yönetimi” menüsüne eklenen “İnteraktif Vergi Dairesi” ve “İnternet Vergi Dairesi” başlıkları ile söz konusu...
ayrıntılar için tıklayın


Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.04.2019)

Hazine ve Maliye Bakanlığından: SİGORTACILIKTA TAHKİME İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
ayrıntılar için tıklayın


Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Yönetmeliği (18.04.2019)

Hazine ve Maliye Bakanlığından: SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ  
ayrıntılar için tıklayın


Geri Kazanım Katılım Payı (Poşet) Beyannamesi Kılavuzu (17.04.2019)

Bilindiği gibi 7166 sayılı kanunun 3. Maddesinin Ek  11. Maddesi değiştirilmiştir. İlgili madde  kapsamında  beyannameler...
ayrıntılar için tıklayın


Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır. (17.04.2019)

Günümüzde bilgi-iletişim teknolojileri ve finansal teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler ile elektronik belge...
ayrıntılar için tıklayın


Lisanslı Depo İşletmelerine Tevdi Edilen Ürünleri Temsilen Oluşturulan Ürün Senetlerinin Satış İşleminden 01.01.2024 Tarihine Kadar Sigorta Prim Kesintisi Yapılmayacak (16.04.2019)

SGK, ilgili mevzuat bölümünde belirtilen tebliğde güncellemeye giderek lisanslı depoculuk kapsamında, lisanslı depo...
ayrıntılar için tıklayın


Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi Sıra No: 2019/1 “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulaması”  (16.04.2019)

Başkanlığımıza intikal eden olayların incelenmesinden, 6824 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle başlığıyla birlikte değişen...
ayrıntılar için tıklayın


Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (16.04.2019)

MADDE 1 – 1/3/2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının...
ayrıntılar için tıklayın


2019 1. Vergilendirme Dönemine (Ocak - Şubat - Mart) ait Kurum Geçici beyannamesi alımının durdurulması hakkında Önemli Duyuru ! (15.04.2019)

2019 1. vergilendirme dönemine ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde yapılacak değişiklikler nedeniyle, beyanname alımı...
ayrıntılar için tıklayın


Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına İlişkin Genel Tebliğlerin Birleştirilmesi Amacıyla “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı” Hazırlanmıştır. (15.04.2019)

Yürürlükte bulunan elektronik defter ve belge uygulamalarının; a) Kapsamının genişletilmesi amacıyla yeni dahil olacak...
ayrıntılar için tıklayın


İhraç Edilecek Kara Taşıtlarının Üretim Sürecinde Kullanılan İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlara İlişkin ÖTV İadesinin Usul ve Esasları (15.04.2019)

27/2/2019 tarihli ve 796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Kararın 2’nci maddesinde, Özel Tüketim Vergisi...
ayrıntılar için tıklayın


Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) (12.04.2019)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
ayrıntılar için tıklayın


01.02.2019 İla 30.04.2019 Tarihleri Arasında İşe Alınan Sigortalılar Yönünden Sağlanan Ücret Desteğinden Yararlanma Tercihi İşverenlerin Kararına Bırakıldı (11.04.2019)

22.03.2019 tarihli 72 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınan...
ayrıntılar için tıklayın


Ücret Desteğinden Yararlanmak İstiyorum/İstemiyorum Seçeneğinin Değiştirilmesi Hakkında Duyuru (10.04.2019)

Bilindiği üzere, 7166 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesine eklenen ondördüncü fıkra ile 1/2/2019...
ayrıntılar için tıklayın


2018 Takvim Yılına Ait Gelirlerin Kurumumuza Bildirilmesine İlişkin Duyuru (10.04.2019)

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin (BDY) “Bildirimler” başlıklı 34'üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca...
ayrıntılar için tıklayın


Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (10.04.2019)

Mobil uygulamaya yönelik olarak ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler için gelir ekle bölümünde...
ayrıntılar için tıklayın