Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Yaşanan Terör Olayları Nedeniyle Ertelenen Borçlara Taksitlendirme İmkanı Getirildi (23.01.2019)

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşanan terör olayları nedeniyle 5510 sayılı Kanun’un 91’inci maddesi hükmüne istinaden borç erteleme kapsamında olan Şırnak, Kilis ve Hakkâri illerinin...
ayrıntılar için tıklayın


506 Sayılı Kanun’un Geçici 20’nci Maddesi Kapsamındaki Sandıklarının 5 Puanlık Prim Teşviki Kaldırıldı (23.01.2019)

5510 sayılı Kanun’un geçici 20’nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettiği birlikler personelinin...
ayrıntılar için tıklayın


Defter Beyan: Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Test Amaçlı Kullanıma Açıldı (23.01.2019)

Ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin olarak, Şubat ayı içerisinde “Defter-Beyan Sistemi” üzerinden verecekleri “yıllık gelir vergisi beyannamesi”...
ayrıntılar için tıklayın


HATIRLATMALAR – Defterlerin Kapanış Tasdiki ve Onay Yenileme (22.01.2019)

Bilindiği üzere  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası “ …….. Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim.
ayrıntılar için tıklayın


Özel Sirküler: 2019 Yılında Maliyet Hesaplarının 7/A ve 7/B Seçeneklerine Göre Tutulmasına İlişkin Hadler (22.01.2019)

2018 Yılı Aktif Toplamı 3,449,600 TL veya Net Satışlar Toplamı 6,898,900 TL’nin aşan üretim ve hizmet işletmeleri, 2019 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre tutmak...
ayrıntılar için tıklayın


KDV Beyannamesi Süre Uzatım Talebi Hk. (22.01.2019)

2018 Aralık dönemine İlişkin KDV beyannamesinin verilme süresi 24 Ocak 2019 Perşembe günü sona ermektedir. Ocak ayında; KDV Beyannamelerinin yanı sıra SGK bildirimleri, gelir ve kurumlar vergisi...
ayrıntılar için tıklayın


1 Ocak 2019-30 Haziran 2019 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları (21.01.2019)

1 Ocak 2019-30 Haziran 2019 tarihleri arasında gelir vergisinden istisna yurtiçi ve yurtdışı harcırah tutarları bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 2019 yılında Bütçe Kanunu’na göre yurtiçi...
ayrıntılar için tıklayın


Sosyal Güvenlik ve Çalışma Yasalarında Değişiklik Yapan 7161 Sayılı Kanunun Açıklamasi  (21.01.2019)

7161 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 18.01.2019 Tarih Ve 30659 Sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanmıştır...
ayrıntılar için tıklayın


Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler Seçeneğine Yeni Buton Eklenmesi (21.01.2019)

Kanunen gider kabul edilmeyen ödemelere (teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar, vb.) ilişkin...
ayrıntılar için tıklayın


TÜRMOB: 7161 Sayılı Kanunla Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler “Kur Farkının KDV Matrahına Dahil Olduğuna Yönelik Kanuni Düzenleme Yapıldı” (19.01.2019)

​​​​​​​7161 sayılı Kanunla 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 sayı
ayrıntılar için tıklayın


Defter Beyan Sisteminde 2018 İşlemlerinin Yapılması (19.01.2019)

“Karşılama Ekranı”na 2019 yılına ilişkin bilgiler onaylanmadan 2018 yılı işlemlerinin yapılabilmesi için “2018’e Devam Et” ...
ayrıntılar için tıklayın


“Gelir Unsuru, Ortalık Bilgisi Vb.” Bilgilerin Düzeltilmesi (19.01.2019)

“Karşılama Ekranı”nda çıkan bazı durumlar (örneğin gelir unsuru, defter, ortalık bilgisi vb.) Başkanlığımız sicil kayıtları ve Defter-Beyan Sistemine başvuru aşamasında alınan bilgilerden hareketle.
ayrıntılar için tıklayın


ASMMMO: Kapanış Tasdiki ve Ara Tasdiki Yapılacak Defterler Hakkında Duyuru (18.01.2019)

A.Ş ve kooperatiflerin yönetim kurulu karar defterlerinin kapanış tasdiki ve ara tasdiki yapılacak defterlerin 31.01.2019 tarihine kadar yapılması zorunludur...
ayrıntılar için tıklayın


Özel Sirküler: 2019 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı (18.01.2019)

2018 yılı aktif toplamı 20.697.300 TL veya net satışlar toplamı 45.993.700 TL’yi aşan mükelleflerin, 2019 yılında verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine temel mali...
ayrıntılar için tıklayın


7161 Sayılı Kanun – Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (18.01.2019)

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kullanımındaki kadastral yollar Hazine adına tescil olunur.”...
ayrıntılar için tıklayın


TÜRMOB Özel Sirküler: Vergi Usul Kanunu ile Tebligat Kanunu Uyarınca Yapılan E-Tebligat Uygulamalarının Farklılık ve Benzerlikleri (17.01.2019)

Vergi Usul Kanunu kapsamındaki e-tebligat uygulaması ile 7102 sayılı Tebligat Kanunu kapsamındaki e -tebligat uygulamasının kapsamı,farkları ve benzerliklerine ilişkin Birliğimize gelen sorular...
ayrıntılar için tıklayın


Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar (17.01.2019)

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2019 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1/1/2019 ila 31/12/2019 tarihleri arası için tespit edilerek...
ayrıntılar için tıklayın


Hazine Müsteşarlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (17.01.2019)

Hazine ve Maliye Bakanlığından: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİNİN YURT DIŞI SÜREKLİ GÖREVE ATANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN
ayrıntılar için tıklayın


Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 43) (Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 61) (16.01.2019)

Hazine ve Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) (HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME)’NDE
ayrıntılar için tıklayın


15.01.2019 Tarihli Resmi Gazete Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Tebliğleri (15.01.2019)

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ Sıra No: 146’nın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ ...
ayrıntılar için tıklayın